Disclaimer & Privacy

Stratos B.V. gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website.
Hierbij houden wij ons aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt.
We meten informatie van websitebezoekers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Stratos haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Stratos B.V. draagt voortdurend zorg voor de content die op deze site wordt aangeboden. We streven naar correcte informatievoorziening via de website, maar garanderen niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie op deze internetsite. We behouden ons het recht voor de voorwaarden en/of de inhoud van de website op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Stratos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Stratos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van internetsites van derden die niet door Stratos worden beheerd waarnaar verwezen wordt en/of hyperlinks zijn geplaatst.

Stratos
Koninginnenlaan 26
5211 WG ’s-Hertogenbosch
Tel. (+31) 073 612 17 50
coach@stratos.nl

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2012.