Coaching
Talent daad-werkelijk gebruiken

Onze coach is je tijdelijke begeleider. Hij of zij gaat met je in gesprek over wat voor jou belangrijk is en de keuzes die jij maakt of niet maakt. Dit kan confronterend zijn, elke keer echter is het doel je meer inzicht te laten krijgen in je eigen denken, doen en laten. Zodat jij telkens een stapje neemt richting regie over jouw leven en loopbaan.

Steeds leggen we de relatie tussen jouw vraag, je talent en valkuilen en de specifieke context waarin jouw vraag zich afspeelt. Wij richten ons er op dat jij direct toepasbaar en zelfstandig met de resultaten van de coaching aan de slag kunt, in de wereld waarin jij werkt en leeft. Concreet, praktisch én gericht op blijvende verandering.

Wij zijn van mening dat ook je leidinggevende een belangrijke rol kan spelen in je groei. Indien dit aan de orde is betrekken we hem of haar, zodat de ondersteuning vanuit je werk optimaal kan zijn. Dit uiteraard pas na overleg met jou. Een tussen- of eindevaluatie kan onderdeel uitmaken van de begeleiding.

Redenen om voor Stratos Coaching te kiezen
    Je wilt persoonlijk steviger en effectiever worden op bepaalde thema’s. Denk aan timemanagement, meer zichtbaar worden, werk-privé balans, communiceren en beïnvloeden, omgaan met autoriteit, samenwerken of luisteren.
    Je voelt je niet (meer) bij machte om invloed uit te oefenen op je omgeving of jezelf. Dat wil je niet meer! Je wilt jezelf leiden in plaats van je te laten leiden door de omstandigheden, je emoties of overtuigingen.
    Je hebt veel tegenslag in korte tijd te verwerken. De weg terug is lastig, toch is dát precies wat je wilt; je zoekt naar nieuwe energie en nieuw perspectief.

Enkele voorbeelden van onze begeleiding

Hoe gaan we te werk?
In een persoonlijke intake wordt de coachvraag helder geformuleerd. Wat is de situatie die je wilt bereiken en wat belemmert je nu daarin; met welk resultaat ben je tevreden? Welke coach past het best bij jou en je vraag? Wanneer dat eerste gesprek je vertrouwen geeft om met ons verder te gaan vangt de begeleiding aan. We maken heldere afspraken over de intensiteit, frequentie en duur, locatie en kosten en leggen dit ook vast. Waar je leidinggevende een rol speelt in het proces leggen we ook dit vast.