Programma’s op maat

Samen leiden naar de bedoeling

Er zijn momenten in het leven dat je het anders wilt of dat het simpelweg anders moet.  Je weet welke beweging nodig is. Je weet waar je wilt uitkomen. De vraag is vaak: hoe kom je daar?
Zo ook in het leven van organisaties. Veranderde klantbehoeften en tijdsgeest, ontwikkeling van economie of technologie; elke verandering vraagt om beweging en daarbij passend leiderschap en gedrag. De vraag is vaak: hoe krijg je dat voor elkaar?  Dat is voor alle organisatie echt anders. Daarom werken wij alleen op maat.

 

Hoe het werkt

Stap 1.
Wat is het gewenste leiderschap en gedrag, waarom ben je daar (nog) niet? We luisteren, stellen vragen, geven feedback en denken vooruit.

Stap 2.
Wat is er al, wat kun je zelf, wat voegen we toe? We gebruiken de leidende waarden, taal en tools van de organisatie die werken. Dat is de basis van waaruit we verder bouwen. We voegen daar onze interventies en aanpak en onze kennis en ervaring aan toe.

Stap 3.
Een opmaat voorstel dat we bespreken en samen beter maken. Aanpak, rolverdeling, kostenplaatje en timing zijn helder.

Een Stratos procesbegeleider zorgt waar nodig voor een soepel proces en het realiseren van doelen en planning.

 

Passende mix

Onze programma’s kenmerken zich door een mix van elkaar onderling versterkende interventies die de beweging ondersteunen. Wij noemen dat ‘leiden naar de bedoeling’. Een programma kan groot of klein zijn, met veel of juist weinig ingrediënten. We doen niet meer of minder dan nodig is.
Aan welke ingrediënten kun je denken?

 • Meten. Dat biedt (zelf)inzicht en houvast, op individueel niveau en organisatie niveau.
 • Training. Vaak zetten we  onze kernachtige trainingen in. In korte tijd wordt in een groep met een duidelijk thema en voorbeelden uit het dagelijks werk gewerkt. Het gaat over inzicht krijgen en deze inzichten daadwerkelijk kunnen toepassen.
 • Coaching. De doelen van een programma zijn voor alle deelnemers vaak hetzelfde maar elk mens is nu eenmaal anders. De ene collega heeft iets anders te ontwikkelen dan de andere om de beweging mee te kunnen maken. Coaching biedt individuele begeleiding en draagt bij aan persoonlijke reflectie, vergroten en verdiepen van (zelf)inzicht en geven van praktische handvatten.
 • Intervisie. Een eenvoudige en effectieve manier om het zelf-lerend vermogen van de organisatie aan te zetten en vast te houden. Ook als wij weer weg zijn.
 • Pitstopcoaching. Geeft kort en krachtig richting en ondersteuning.
 • Mindset. Inzet van tools, links, sprekers, boekenclub, inspiratie en nog veel meer.

 

Redenen om voor Stratos programma’s op maat te kiezen

 • De organisatie is jong en groeit snel. Er komen (nieuwe) leidinggevenden| Welk leiderschap willen wij en welke taal hoort daarbij?
 • Na herinrichting, krimp en verlies, willen we weer gaan bouwen. De organisatie is ingericht, het (financiële) doel is duidelijk. De blik mag weer naar voren gericht | Hoe vinden we vertrouwen en nieuwe energie?
 • We hebben (jong) talent in huis. Ondanks veel inspanningen lukt het onvoldoende goed om de performance te leveren die nodig is | Hoe krijgen we dit beter voor elkaar?
 • Een deel van de organisatie draait niet zoals we zouden willen | Wat is er aan de hand? Hoe komen we tot focus en leiderschap?
 • Het zijn tijden van verandering. Wat eens werkte werkt nu niet meer. Een nieuwe koers, een andere missie. | Hoe breng ik mijn leiderschap daarmee in overeenstemming?

Herken je een van bovenstaande vraagstukken? Of heb je een andere vraag? Wij denken graag en vrijblijvend met je mee.
Ook verzorgen we in-company programma’s zoals trainee programma’s of leiderschapsprogramma’s. Vraag gerust naar onze ervaringen en wat we voor je kunnen betekenen.
Wij werkten met verschillende organisaties samen in hun programma op maat. Referenties zijn op aanvraag uiteraard beschikbaar.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder | Afrikaans gezegde