De beste meetinstrumenten

LSI®

De Levens Stijlen Inventarisatie is een krachtig instrument waarmee zelfkennis en gedrag wordt gemeten. Het geeft helder inzicht in denkstijlen. Hiermee kunnen we de voordelen en beperkingen duiden die de denkpatronen met zich meebrengen en de invloed die dat heeft op de coachvraag. Het helpt mensen om hun persoonlijke effectiviteit blijvend te kunnen verbeteren.

Onze specialisten: Gys Driessen, Jeannine Stappers, Marjanska Leeuwerik, Ida Baas, Franci Grootens, Babette Vael, Ellen van Proosdij

Organic ScoreCard®

De Organic ScoreCard ® brengt intrinsieke – de mens eigen – talenten, ambities, drijfveren, groeimogelijkheden en de blokkades daarin in kaart. Het is een hulpmiddel om inzicht te geven in bewustzijn en daaruit volgend de mogelijkheden voor verandering of verbetering met betrekking tot de kernvraag.

Onze specialisten: Ida Baas, Franci Grootens, Gys Driessen
Marc is de ontwikkelaar van de Organische Systeemtheorie en de Organic ScoreCard.

Werkondernemerschapstest®

Werkondernemerschap® hanteert het uitgangspunt dat effectiviteit in leven en werk toeneemt als iemand zichzelf verantwoordelijk maakt voor de situatie waarin hij zich bevindt. Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten en keuzes, niet van onze omstandigheden. Werkondernemers kunnen daardoor iets teweegbrengen en zijn daar zelf in hoge mate verantwoordelijk voor. Dit vraagt los van kennis en ervaring veel meer een bepaalde houding.

Onze specialisten: Freek van Bedaf en Annette Wijnands | Pontes Group Breda.
Freek is de ontwikkelaar van het 5Q model en de werkondernemerschapstest.

MBTI® Stap I

MBTI Stap I is een krachtig, veelzijdig persoonlijkheidsinstrument dat diepgaand inzicht biedt in persoonlijke beweegredenen en interactie in een groep. MBTI Stap I onderzoekt welk persoonlijkheidstype iemand heeft op basis van vier dimensies:

 • Extraversion (E) – Introversion (I)
  Waar haal je jouw energie vandaan?
 • Sensing (S) – Intuition (N)
  Aan welk soort informatie besteed je aandacht?
 • Thinking (T) – Feeling (F)
  Volgens welk proces neem je beslissingen?
 • Judging (J) – Perceiving (P)
  Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen?

Onze specialisten: Freek van Bedaf en Annette Wijnands | Pontes Group Breda.

MBTI® Stap II

Myers-Briggs® (MBTI®) Stap II kijkt verder dan de vier Stap I dimensies en onthult voor ieder individu unieke persoonlijkheids-kenmerken. Met Stap II ben je in staat om de Stap I uitkomsten aan te vullen met scherpe en praktische inzichten, zonder het inspirerende uitgangspunt van de Stap I voorkeuren te verliezen. Hoe uiten je voorkeuren zich in gedrag?

Het mooie aan Stap II is dat nuances binnen typevoorkeuren worden blootgelegd. Je krijgt een dieper inzicht in hoe mensen met hetzelfde Stap I type kunnen verschillen. Tegelijkertijd zie je door de MBTI Stap II bril nog beter de overeenkomsten tussen personen met tegengestelde typevoorkeuren.

Onze specialisten: Freek van Bedaf en Annette Wijnands | Pontes Group Breda.

Insights Discovery®

Insights Discovery® is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Vanuit dat zelfinzicht kunnen ze gemakkelijker afstemmen op en verbinding leggen met anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf.

Onze specialist: Jeannine Stappers