Fascinatie

Wij zijn gefascineerd door mensen en hoe zij in organisaties bijeen komen. ‘Vanuit welke waarden en visie ga ik werken, waarom kies ik voor deze functie en deze omgeving? Wat wil ik geven en ontvangen? Hoe zet ik mijn talent in, hoe bundel ik mijn talent met dat van mijn collega’s?’ Een beeld van onze fascinatie en waar wij graag ons steentje aan bij willen dragen:

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun talent

Je talent is er niet (alleen) voor jou, het brengt een plicht met zich mee ten opzichte van jezelf en anderen. Jouw unieke talent verdient het om ontdekt te worden en tot ontwikkeling te komen. Je hebt het gekregen om te geven en te delen, het is jouw bijdrage aan deze wereld.

Zien groeien van wat in aanleg al in mensen aanwezig is

Het stimuleren van dat groeiproces begint met het ontdekken van wat er werkelijk is. Wat er niet is, kan immers niet groter of beter worden! In het woord ont-wikkeling zit onze visie dat er vaak méér aanwezig is dan mensen op het eerste gezicht in zichzelf of in anderen zien. Als mensen zich onvoldoende bewust zijn van wat ze zelf in huis hebben, kan het gebeuren dat ze aandacht en energie steken in zaken die hen niet helpen bij persoonlijke en professionele groei. Dat kan tot frustratie of fysieke en mentale moeheid leiden. Onze coaches zullen altijd terugkeren naar de hoofdweg die mensen brengt tot het meer zichtbaar maken van hun talent en eigenheid.

Toenemend beroep op daad-werkelijk eigenaarschap van ieder individu

Mensen en organisaties staan in toenemende mate open voor een diepere en langdurigere aandacht voor ontwikkeling van hun talent. Ook neemt het besef binnen organisaties toe dat persoonlijke groei noodzakelijk is voor het behouden en inspireren van talenten. En dat het op creatieve wijze combineren en inzetten daarvan het bredere belang zeer dient. Eigen verantwoordelijkheid nemen voor je werk én voor je persoonlijke groei wordt – al dan niet gestuurd door sociale partners – steeds meer en nadrukkelijker neergelegd bij de medewerker zelf. Persoonlijke ontwikkelplannen en (persoonlijke) budgetten worden professioneler en gerichter ingezet voor de match tussen persoonlijke groei, professionele groei en organisatie brede groei.

De plek en de vorm van ‘werken’ is sterk aan het veranderen

Nieuwe vormen van werken, veranderende MVO doelstellingen bij woon-werk, nieuwe technologie bij het werken op afstand; hoe wij samen werken is sterk veranderend. Dit geeft vrijheid, en soms ook onrust en verwarring in – lang – bestaande systemen binnen organisaties. Wij zien een belangrijke rol voor onze dienstverlening, zowel in het met vertrouwen kunnen (samen)werken van individuen in zo’n nieuwe setting, als bij het richten en doorleven van nieuw gedrag.
It’s easy to say no when there’s a deeper yes burning inside. | Stephen R. Covey